Scholing en intervisie

Afbeelding van Nascholing GVO-onderwijs

Nascholing GVO-onderwijs

Regelmatig geef ik nascholing aan docenten van het GVO-onderwijs op openbare basisscholen. Thema’s die aan de orde komen zijn: symbolen en rituelen, morele dilemma’s, Kinderboekenweek en kindertheologiseren. Ook geef ik scholing over het project Hallo Wereld (zie onder).


Afbeelding van Intervisie GVO-onderwijs

Intervisie GVO-onderwijs

GVO-docenten hebben intervisie nodig. Ik leid een intervisiegroep.


Afbeelding van Hallo Wereld

Hallo Wereld

Dit is een methode waarin openbare scholen de lessen burgerschap, sociale vaardigheden, geestelijke stromingen, GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs) en HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) combineren. Het doel is om kinderen te leren met respect om te gaan met elkaar en met de wereld om hen heen. Ik heb Hallo Wereld mede ontwikkeld en geef scholing aan de docenten die deze methode op scholen aanbieden. In Hallo Wereld wordt thematisch (samen)gewerkt door de vakleerkracht en de groepsleerkracht.


Afbeelding van De Levensjas

De Levensjas

Leerkrachten blijken het soms lastig te vinden om rouw en verlies in de klas te bespreken. Het project De Levensjas maakt dit gemakkelijker. Een gastdocent of ikzelf vertelt aan de hand van een rode jas met verborgen zakjes over de mooie en de minder mooie facetten van het leven en gaat daarna met de kinderen en leerkrachten in gesprek over hun ervaringen en herinneringen. Ik heb De Levensjas ontwikkeld en leid gastdocenten op om De Levensjas op scholen uit te voeren.

Meer info

Top <h4>pastorliesbethjonas.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/over-liesbeth/">Over Liesbeth</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/ontwikkelen-zingevingsprojecten/">Ontwikkelen zingevingsprojecten</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/kindercoaching-en-pastoraat/">Kindercoaching en pastoraat</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/rouw-en-verlies/">Rouw en verlies</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/portfolio/">Portfolio</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/kind-in-de-kerk-en-op-school/">Kind in de kerk en op school</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/scholing-en-intervisie/">Scholing en intervisie</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/projecten-rouw-en-verlies/">Projecten Rouw en Verlies</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/ontwikkeling-en-onderzoek/">Ontwikkeling en onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/bel-me-terug/">Bel me terug</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/tarieven/">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> </ul>