Kind in de kerk en op school

Afbeelding van Palmpasen, project voor school en kerk

Palmpasen, project voor school en kerk

Eind februari 2020 presenteerde ik, samen met dr.Henk Kuindersma, een Palmpasenproject van school en kerk, tijdens de Europese kindertheologische conferentie in Berlijn.  Een uniek project waar de oecumenische werkgroep uit Kraggenburg, basisschool de Fladderiep en Land van Verwondering samenwerkte. Ik gaf leiding aan dit project.  Het project laat zien op welke manier je jong en oud mee kunt nemen in het (kinder)theologiseren rondom Pasen en alle paasverhalen.

Wie graag de complete lezing wil ontvangen, kan dat via mail aanvragen.


Afbeelding van Land van Verwondering

Land van Verwondering

Dit is een creatieve vertelplek waarin ik kindertheologiseren, Godly Play en creativiteit combineer. Land van Verwondering kan worden ingezet als kerkelijke kinderactiviteit, tijdens godsdienstlessen op alle scholen of in afgeslankte vorm binnen een kerkdienst, zondagschool, kindernevendienst of vakantiebijbelclub. 

Meer info

Afbeelding van Uurtje Feest

Uurtje Feest

Een laagdrempelige gezinsviering voor iedereen die ergens of nergens in gelooft. Het bevat elementen uit Kliederkerk en Thomasvieringen. Uurtje Feest is vrolijk, interactief en heeft altijd een boodschap. Als kinderpastor heb ik een groep ouders begeleid die op zoek was naar een nieuwe vorm van vieren met gezinnen.

Meer info

Afbeelding van Op pad met…

Op pad met…

Gericht op peuters en kleuters en hun ouders. Het is een Bijbels doe-spel om samen het verhaal van Abraham te ontdekken en te beleven aan de hand van doe- en luisteropdrachten. Met het spel spelen kinderen en hun ouders dingen na die Abraham ook heeft gedaan, waardoor ze het verhaal letterlijk beleven. Op pad met… is door mij ontwikkeld en te leen via mij of het Nederlands Bijbel Genootschap.


Afbeelding van Kleur in de Kerk

Kleur in de Kerk

Een tijdschrift met verwerkingsbladen voor kindernevendienst en zondagsschool. De verwerkingsbladen sluiten aan op het kerkelijk rooster van De Eerste Dag en het tijdschrift Kind op Zondag. Ik ben ontwikkelaar van Kleur in de Kerk.

Meer info

Afbeelding van Kind op Maandag

Kind op Maandag

Een godsdienstmethode voor het christelijk onderwijs. Ik heb eerst materiaal ontwikkeld voor de groepen 5 en 6. Tegenwoordig doet ik dat voor groep 3 en 4. Voor elk nummer schrijf ik twee complete lesweken met daarin enkele Bijbelverhalen, een introverhaal en diverse suggesties voor verdieping van het thema van de week.

Meer info

Afbeelding van IKOS-lessen en lessenseries

IKOS-lessen en lessenseries

Voor het godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen. Ik ben hoofdredacteur van IKOS-onderwijs. Alle IKOS-lessen zijn te downloaden:

Meer info

Top <h4>pastorliesbethjonas.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/over-liesbeth/">Over Liesbeth</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/ontwikkelen-zingevingsprojecten/">Ontwikkelen zingevingsprojecten</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/kindercoaching-en-pastoraat/">Kindercoaching en pastoraat</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/rouw-en-verlies/">Rouw en verlies</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/portfolio/">Portfolio</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/kind-in-de-kerk-en-op-school/">Kind in de kerk en op school</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/scholing-en-intervisie/">Scholing en intervisie</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/projecten-rouw-en-verlies/">Projecten Rouw en Verlies</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/ontwikkeling-en-onderzoek/">Ontwikkeling en onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/bel-me-terug/">Bel me terug</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/tarieven/">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> </ul>