Kindercoaching en -pastoraat door Liesbeth Winters - Jonas

Soms hebben kinderen een steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld wanneer ze iemand hebben verloren, te maken hebben met een scheiding of een ander trauma. Ook kinderen met een laag zelfbeeld kunnen vaak wel wat steun gebruiken. Als kinderpastor kan ik die hulp bieden. Ik werk individueel en kijk wat past bij het kind. Het ene kind vindt praten fijn, terwijl een ander kind meer introvert is en juist via spel of knutselen geholpen wil worden. Ook zet ik vaak contextueel pastoraat in met de methode ‘Een taal erbij’. Met poppetjes beelden we de situatie uit en kijken we terug op dingen die zijn gebeurd en hoe het kind daar toen en nu tegenaan kijkt. Dat werkt verhelderend.

 

Kindercoaching en -pastoraat in het kort

  • Individuele steun voor kinderen in de basisschoolleeftijd
  • Hulp bij rouw, na scheiding of ander trauma en aan kinderen met laag zelfbeeld
  • Coaching kan pratend, spelend of knutselend zijn, afhankelijk van het kind
  • Inzet van contextueel pastoraat met de methode ‘Een taal erbij’
  • Coaching en pastoraat ook voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Als kinderpastor persoonlijke begeleiding bij levensvragen
  • Sessies bij Liesbeth Winters – Jonas in Kraggenburg, op school of in de instelling
  • Soms vergoeding mogelijk vanuit PGB

 

Liesbeth Winters - Jonas is er ook voor mensen met verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen behoefte hebben aan een luisterend oor. Ook voor hen kan ik het pastoraat verzorgen. Er zijn paralellen tussen kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, daarom begrijp ik ze en kan ze begeleiding bieden. Ook hier zet ik vaak de methode ‘Een taal erbij’ in. Dat werkt goed. Ik begeleid kinderen in de basisschoolleeftijd en mensen met een verstandelijke beperking die levensvragen hebben. Ouders kunnen rechtstreeks contact met mij opnemen of via de basisschool of instelling. De coachingssessies vinden plaats bij mij thuis in Kraggenburg (Flevoland), op de school van het kind of in de instelling. Op de pagina tarieven staan de kosten voor kindercoaching en -pastoraat. Soms is vergoeding mogelijk vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Top <h4>pastorliesbethjonas.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/over-liesbeth/">Over Liesbeth</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/ontwikkelen-zingevingsprojecten/">Ontwikkelen zingevingsprojecten</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/kindercoaching-en-pastoraat/">Kindercoaching en pastoraat</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/rouw-en-verlies/">Rouw en verlies</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/portfolio/">Portfolio</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/kind-in-de-kerk-en-op-school/">Kind in de kerk en op school</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/scholing-en-intervisie/">Scholing en intervisie</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/projecten-rouw-en-verlies/">Projecten Rouw en Verlies</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/ontwikkeling-en-onderzoek/">Ontwikkeling en onderzoek</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/bel-me-terug/">Bel me terug</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/tarieven/">Tarieven</a></li> <li><a href="https://www.pastorliesbethjonas.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> </ul>